Ako zdokonaliť servis klientov a smernica MiFID II-povinnosť pre finančných sprostredkovateľov.

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Tento príspevok je písaný pre všetkých finančných sprostredkovateľov, ak vás bude inšpirovať budem rád. Na úvod zhrniem o čom je smernina MiFID II, ktorá vznikla z anglických slov Markets in Financial Instruments Directive. Jedná sa o európsku smernicu, ktorá definuje obchodovanie na trhoch s finančnými nástrojmi. Cieľom je zvýšenie transparentnosti ponúkaných služieb, podporenie konkurencieschopnosti firiem, zvýšenie ochrany klientov, ktorí sa rozhodnú pre investičný produkt. V praxi sa klienti s touto smernicou stretnú vtedy, keď sa rozhodnú začať investovať na finančných trhoch. Najdôležitejšia požiadavka MiFID II je kategorizácia klientov, na základe ktorej sa  vykonáva rozdelenie všetkých klientov do jednej z troch kategórií: 

  • Profesionálni klient
  • Retailoví klient
  • Oprávnená prostistrana

Pre detailnejšie informácie prikladám webový odkaz na stránku NBS, kde sa dozviete viac: https://www.nbs.sk/_img/documents/_publik_nbs_fsr/biatec/rok2016/04-2016/biatec_04_2016_oller.pdf

V praxi som sa stretol s tým, že túto smernicu podriadení finanční agenti (ďalej len skratka PFA) nevedia využiť, resp. nemajú navnímané, aké náležitosti im plynú z MiFIDu II. Jednou z najdôležitejších úloh je pravidelný aktívny servis jedenkrát ročne pre klientov s investičným produktom (tieto produkty môžu byť napr. v sektore KT a PaZ). Po uskutočnení servisu klient potvrdí, že servis bol vykonaný podľa danej smernice. Problém však môže nastať vtedy, keď má sprostredkovateľ v správe 200 klientov a viac. Vyplýva z toho časová náročnosť na absolvovanie daných servisov, stretnutí a tiež zvýšená administratíva. Vďaka Swiss Life Select Slovensko a nášmu systému je daný servis vykonaný podľa MiFIDu II v nadštandardnej forme, ktorý ocenia nielen klienti, ale aj sprostredkovatelia. 

Tento článok píšem najmä vďaka svojej 13 ročnej skúsenosti a chcem poukázať na časovú náročnosti, ktorú pri tejto práci vnímam. Noví klienti budú prichádzať neustále, avšak pri 300-400 klientoch je servis na prvom mieste.

Ďalšie články

Návrat hore
Scroll to Top