Banky uľahčujú komunikáciu

Banky uľahčujú komunikáciu. Využívajú svoje aplikácie, elektronický podpis aj hlasovú a tvárovú biometriu

Niektoré banky na Slovensku vyvinuli nové aplikácie, vďaka ktorým požiadavky klientov vybavia online vďaka elektronickým podpisom,hlasovej alebo tvárovej biometrii,
či inému modernému signifikantu. Platí to však iba pre niektoré. V mnohých prípadoch musí klient stále osobne navštíviť pobočku banky.

image

Foto: Shutterstock
Od 9. apríla môžu klienti vo svojich bankách požiadať o odklad splátok úveru až na deväť mesiacov. Banky preto uviedli na trh okrem klasických formulárov aj viacero nových, šikovnejších online nástrojov, ktoré mali zjednodušiť žiadosti o odklad splátok. Mnohé z nich zapracovali do svojho internet bankingu či mobilnej aplikácie.

Tatra banka aj s hlasovou biometriou

Tatra banka na odklad splátok ponúka klientom využiť mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo svoj internet banking. Ak klient nevyužíva ani jednu z týchto možností, o odklad splátok môže požiadať aj cez DIALOG Live. Ide o kontaktné centrum, kde overenie klienta pri volaní prebehne vďaka hlasovej biometrii, a teda na základe jeho hlasu. Cez telefón tak klient môže vyriešiť nielen odklad splátok, ale aj množstvo ďalších bankových operácií bez toho, aby musel navštíviť pobočku banky.

Slovenská sporiteľňa využíva odtlačok prsta

Slovenská sporiteľňa odporúča riešiť odklad splátok úveru z pohodlia domova cez funkcionalitu webovej verzie George, keďže je to pre klienta najrýchlejšie a zároveň bezpečné. „Zadávanie žiadosti je veľmi jednoduché, všetky potrebné údaje sa do žiadosti dotiahnu automaticky,“ opisuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Klient pritom nemusí podpisovať dodatky k zmluve, pretože banka takúto zmenu urobí jednoducho na základe jeho žiadosti.

Správne vyplnená žiadosť je schválená v priebehu niekoľkých dní. Slovenská sporiteľňa plánuje žiadosť o odklad splátok úveru zapracovať aj do mobilnej aplikácie. Do digitálnej plarformy George sa klienti prihlásia vďaka biometrii. Pre užívateľov iOS zariadení je k dispozícii touch ID a face ID, pre Androidy je prihlasovanie zjednodušené pomocou odtlačku prsta. Možné je aj zasielanie žiadosti o odklad splátok cez Business24.

Hypokalkulačka VÚB banky

VÚB banka používa na podpisovanie všetkých zmlúv digitálne podpisy bez nutnosti navštívenia pobočky, v mobilnej aplikácii klienti môžu využiť aj tvárovú biometriu. „Vo VÚB banke používame signapady, to znamená, že všetky zmluvy a podpisy sú digitálne, pri aplikácii VÚB Mobil Banking využívame aj Face ID,“ priblížil Dominik Miša, PR manager VÚB banky.

Na webových stránkach VÚB banky môžu jej klienti využiť hypokalkulačku, ktorá im rýchlo vypočíta, o koľko sa im úver pri odklade splátok predraží. Vďaka nej sa klient môže ľahšie rozhodnúť, či požiada o odklad splátok, s ktorým sú následne spojené vyššie splátky po zahrnutí odložených úrokov. Klient, ktorý sa pre odklad splátok rozhodne, môže tak urobiť prostredníctvom webového formulára na stránke banky.

Biometrické podpisy v ČSOB

Klienti ČSOB žiadajú o odklad splátok prostredníctvom internet bankingu Moja ČSOB. Odklad splátok ale vybavíte aj telefonicky alebo vyplnením žiadosti, ktorú si stiahnete na stránkach banky a pošlete ju banke mailom alebo poštou. Tá vás bude následne kontaktovať. O odklad splátok môže klient požiadať bez podpisovania zmeny v úverovej zmluve. Ak banka nevráti žiadosť o odklad splátok do 30 dní odo dňa, keď žiadosť prijala, považuje sa odklad splátok za povolený. ČSOB pre podpisovanie iných zmlúv umožňuje klientom využívať biometrické podpisy.

OTP banka s „tokenmi“

Aj v OTP banke klienti môžu využiť možnosť vyplniť žiadosť o odklad splátok priamo v internet bankingu či mobil bankingu. Po odoslaní vyplneného formulára bude žiadosť o odklad splátok zaslaná na spracovanie a schválenie bankou. Pri potvrdzovaní transakcií alebo iných požiadavkách zasielaných cez internet banking do banky majú klienti možnosť využiť tzv. token (samostatné elektronické zariadenie), ktorý generuje tzv. MAC kódy. Tie slúžia aj na aktiváciu mobil bankingu či prihlasovanie do call centra.

UniCredit Bank využíva aj face ID

UniCredit Bank poskytuje možnosť odkladu splátok online  prostredníctvom žiadosti a vyplnenia formulára na webovej stránke banky, tak ako aj iné banky. UniCredit Bank žiadosť o odklad splátok schváli bez nutnosti podpisu, pokiaľ žiadateľ nie je v omeškaní so splátkami svojho úveru viac ako 30 dní a ak žiadosť bola kompletne správne vyplnená. Na autorizované podpisovanie ďalších transakcií banka využíva biometrickú identifikáciu – odtlačok prsta alebo face ID.

Zdroj : Zuzana Mecková 18.5.202013 Banky a poisťovne


PSD2 a FiLiP v praxi

PSD2 ako ma táto smernica ovplyvnila v praxi ? V čom vidím najväčší zmysel PSD2 ? Prečo využívam FiLiP ?

Tento krátky článok som sa rozhodol napísať, pretože rád preverujem nové technologické vychytávky pri mojej práci. Jednou z nich bola práve smernica PSD2 a príchod aplikácie FiLiP (Financial Life planner) do našej firmy.  PSD2 je smernica Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti 13. januára 2018. V jednoduchosti ide o transparentnejšie podmienky pre všetkých poskytovateľov finančných služieb. Zvýšila sa ochrana spotrebiteľov/klientov, tiež sa zvýšilo zabezpečenie finančných transakcií. Na náš trh vstúpia/vstúpili  spoločnosti s novými možnosťami využitia služieb. Banka musí na žiadosť klienta sprístupniť informácie o danom klientovi tretej strane.

Ostatní si to môžu zatiaľ
iba predstaviť .... tak by som pomenoval aplikáciu pre tých, ktorí zatiaľ využívajú
túto možnosť .
Vďaka PSD2 si budú môcť klienti integrovať svoje
bankové účty, ktoré majú vo viacerých bankách, na jedno miesto. Budú mať
k dispozícií formu multibankingu, teda možnosť vidieť všetky svoje účty
v jedinej aplikácii a mať tak lepší prehľad o svojich financiách.
Bude sa jednať o bežné účty klientov ale aj sporiace účty. Samozrejmosťou
je, že klient má všetko pod kontrolou a udeľuje súhlas, aké informácie
dovolí zdieľať  banke/tretej strane.  

Ako to v praxi funguje ? Do aplikácie https://portalsk.fincentrum.com/login sa prihlasuje v po II. stupňovom overení (prihlasovacie meno, heslo, kód zaslaný na číslo klienta)

Ako najväčšiu pridanú hodnotu pre klienta vidím, prehľad všetkých účtov, nastavenie  finančných cieľov, prehľad aktívnych zmlúv klienta a mnoho ďalšieho. Dnes sa čoraz viac tlačia do popredia formy pravidelného investovania, či už ide o formy aktívneho riadenia portfólia ako sú Amundi, Conseq, IaD, bankové fondy a pod. Iní klienti využívajú investície, ktoré kopírujú index fondov tzv. ETF fondy. Každá z týchto foriem investovania má svoje jedinečné prihlásenie do systému, kde klient vidí stav svojej investície. V rámci diverzifikovania rizika majú dnes klienti niekoľko účtov. Cez FiLiP-a si viete skontrolovať svoj stav pod jedným prihlásením.

FiLiP ako jediná aplikácia na trhu vie ponúknuť klientom prehľad viacerých bežných účtov, sporiacich účtov, investičných účtov a to všetko v jednom jedinom prihlásení. Klient tak získa :

  1. Prehľad o svojom stave financií – jednoduchší
    súhrn o svojich zostatkoch na účtoch
  2. Aktuálne zhodnotenie investičných účtov v reálnom
    čase
  3. Rýchlejšie dosiahnutie svojich finančných cieľov

Dnes je možné do aplikácie FiLiP napárovať bankové účty z ČSOB banky, Slovenskej sporitelne, Všeobecnej úverovej banky, EIC, Amundi, Conseq, IaD a mnoho ďalších. Z vlastných skúsenosti som presvedčený, že táto aplikácia/prístup spôsobí menšiu revolúciu medzi klientami. Nie je to už len o jednoduchom prístupe, kde klient vidí pár zmlúv + kalkulačky na výpočet PZP alebo hypotéky. FiLiP posúva služby a možnosti na vyšší level a stáva sa osobným asistentom klienta v oblasti financií.


Ako sa zmenila úloha finančného sprostredkovateľa ?

Búrlivé 90 roky zažilo aj finančné sprostredkovanie

„V deväťdesiatych rokoch bolo finančné sprostredkovanie na Slovensku v plienkach s minimálnou reguláciou a prvým know-how, ktoré k nám prišlo zo zahraničia,“ hovorí o začiatkoch Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Tak ako v iných oblastiach bol vývoj spočiatku živelný. Niektorí sprostredkovatelia uspeli, iní robili celému odvetviu zlé meno. Podpísal sa na tom aj fakt, že nie všetko zo zahraničia platilo na klienta so socialistickou minulosťou.

„Ako pri každom prenose znalostí, ani vo financiách neviete kompletne adaptovať všetko, ale potrebujete prispôsobiť fungovanie lokálnym špecifikám. V prípade Československa a neskôr samostatného Slovenska to znamenalo učiť sa získavaním skúseností z trhu,“ spresňuje situáciu M. Búlik. Znamená to učiť sa za pochodu, často na vlastných chybách.

Problémom však neboli len samotní finanční sprostredkovatelia, ktorí po inej, často nesúvisiacej práci obliekali oblek a chodili predávať poistky. V ich neprospech hrala aj malá ponuka produktov, preto ani nebol priestor na širokospektrálne finančné poradenstvo.

„Sám som začínal v 90-tych rokoch a vtedy to bolo viac menej o predaji stavebného sporenia ako riešenia na každý problém,“ hovorí Petr Hechtberger, investičný poradca Fincentra a dodáva, že až postupne sa situácia menila v prospech klienta: „Pribúdali životné poistky, poistenie majetku, hypotéky a úverové produkty a nakoniec investičné produkty. Dnes môže mať sprostredkovateľ k dispozícii komplexnú ponuku produktov z celého finančného trhu a vie tak pomôcť klientovi vyriešiť ich vhodnou kombináciou naozaj všetko.“

Profesionalizácia finančného sprostredkovania je výsledkom rozvoja samotného odvetvia, ale aj finančného trhu na Slovensku.

Zmenil sa štýl práce aj pracovníci

V začiatkoch rozvoja súkromného podnikania malo k profesionalite ďaleko viacero sfér. Výnimkou nebolo ani sprostredkovanie. Povestné sa okrem predaja poistiek sa stalo aj pozvanie na kávu so skvelou pracovnou príležitosťou.

„V prieskume jedného rádia sa pýtali žien, čo by najmenej chceli na rande. Väčšina odpovedala, že ísť na rande s finančným poradcom. Spomedzi všetkých možných profesií, je toto jasná odpoveď na historický vývoj,“ hovorí Juraj Piták zo spoločnosti Fispro a dodáva, že finančné poradenstvo či sprostredkovanie je prestížnou profesia, ktorej masívne nábory meno kazia.

Aj samotná legislatíva bola v plienkach a každá značka len postupne získavala skúsenosti na trhu. Trvalo istý čas, kým sa fungovanie sektora dostatočne profesionalizovalo. Dnes je situácia jednoznačne lepšia, aj vďaka tomu, že Národná banka Slovenska neustále sprísňuje požiadavky na sprostredkovateľov.

„Sprísnená legislatíva týkajúca sa odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov výrazne pomáha. Posledné zmeny prispeli k tomu, že klesol počet sprostredkovateľov, ktorí túto službu vykonávali len ako doplnok k inej činnosti,“ hovorí Michal Kremnický z Finvia.

„Mení sa celkový pohľad na klientove potreby, väčšina sprostredkovateľov chápe, že vzťah klient a sprostredkovateľ je dlhodobý, komplexný a je založený na dôvere. Mnoho sprostredkovateľských spoločností rovnako kladie doraz na to, aby ich sprostredkovatelia predali optimálne riešenie nie z pohľadu absolútnej výšky odmeny, ale z pohľadu vhodnosti riešenia pre klienta,“ dodáva.

Náročnejší klient vytvoril tlak

„Aj keď si finančné sprostredkovanie počas vývoja prešlo kritickými okamihmi, celkovo možno povedať, že dokázalo prekonať detské choroby a dnes máme na Slovensku plne profesionálny trh s viacerými spoločnosťami, ktoré poskytujú kvalitné finančné sprostredkovanie,“ hovorí M. Búlik. Je to však aj výsledok lepšej informovanosti samotných klientov. Hoci je finančná gramotnosť Slovákov stále nízka, mnohí sa už nenechajú opiť rožkom.

Takmer všetky potrebné informácie sú verejne dostupné a klient si ich vie bez problémov vyhľadať na internete z pohodlia domova. Lenže mať poznanie a vedieť ho použiť, sú dve rozdielne veci.

„Najväčšia pridaná hodnota sprostredkovateľa pre klienta je dnes podľa mňa vyfiltrovanie relevantných informácií z toho obrovského množstva, ktorým je internet zaplavený a následne ich vhodná kombinácia, ktorá pomôže klientovi efektívne riešiť jeho situáciu a potreby,“ hovorí P. Hechtberger.

Ako hovorí Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľ Fincentra: „Vybrať v spleti množstva produktov a poznať všetky dôležité podrobnosti v dnešnej hektickej dobe ani s pomocou internetu nie je možné. A treba povedať, že zamestnanci bank neradia, v drvivej väčšine prípadov iba predávajú produkty.“

Preto by sprostredkovateľ mal byť práve ten, kto klienta nezahltí ďalšími informáciami, ale pomôže mu s orientáciou. Úlohou sprostredkovateľa je potom vniesť a ponúknuť mu unikátny prehľad, ktorý dokáže použiť pre konkrétne potreby a požiadavky klienta. Plus poskytnúť starostlivosť.

„Kým na prudko rastúcom trhu minulosti sa len menšia časť profesionálov dôkladne venovala servisu, dnes je to absolútny základ stratégie udržateľného rozvoja firiem. Dovolím si povedať, že servis v kombinácii s prístupom, ktorý pokrýva všetky finančné potreby klienta, je princípom, ktorý dokáže finančných sprostredkovateľov posunúť ďalej,“ M. Búlik.

Aj keď mnohí ľudia prichádzajú za sprostredkovateľom napríklad len s požiadavkou získať hypotéku, ambíciou každého profesionála by malo byť zhodnotiť celkovú finančnú situáciu vrátane výdavkov klienta a zostaviť mu finančný plán.

„Ponuka produktov na trhu je dnes výrazne širšia, rovnako otvorenosť finančných inštitúcií predávať ich prostredníctvom externých sietí. Pomohlo to zvýšiť konkurenciu medzi samotnými produktmi a inštitúciami. Dá sa tiež povedať, že predaj nevhodných produktov a to kapitálového a investičného životného poistenia, je posledné roky na ústupe,“ hodnotí situáciu J. Beständig.

Aká je budúcnosť sprostredkovania?

Finančné sprostredkovanie sa za tridsať rokov posunulo na úplne inú úroveň, ako keď ešte v Československu začínalo. Aký však bude ďalší vývoj?

„Očakávam, že trh sprostredkovania bude v budúcnosti podstatne zredukovaný čo sa týka počtu sprostredkovateľov. Veľa produktov si klienti budú vedieť uzatvoriť online, čo povedie k tomu, že sprostredkovatelia, ktorí iba predávajú produkty nebudú mať čo robiť, lebo ich prácu nahradia online porovnávače finančných produktov. Na trhu ostanú iba kvalitní sprostredkovatelia, ktorí budú vedieť efektívne vyfiltrovať informácie z finančného trhu a vhodne ich použiť pre riešenie potrieb klienta,“ odhaduje P. Hechtberger.

Tak isto je možné, že sa výrazne zmení aj fungovanie samotných sprostredkovateľských spoločností.

„Negatívne vnímam obrovské množstvo sprostredkovateľských firiem, ktoré si navzájom „preťahujú“ sprostredkovateľov, aby mali väčšie obraty. Konzistentnosť, lojalita a budovanie značky je často nahrádzané útekom tam, kde sprostredkovateľ dostane vyššie provízie. Prínos pre klienta a následná starostlivosť potom bývajú druhoradé, čo určite nie je správne,“ konštatuje P. Hechtberger.

Veľkou témou do budúcnosti je aj digitalizácia. „V budúcnosti očakávame, že trend digitalizácie bude ešte viac prenikať do oblasti finančného sprostredkovania. Podstatnú úlohu v budúcnosti finančného sprostredkovania hrá aj regulátor, ktorý môže náš druh podnikania ovplyvniť pozitívnym aj negatívnym spôsobom,“ hovorí M. Kremnický.

A čo sa týka klientov, tu sa očakáva, že poradca bude stáť na jeho strane nielen pri predaji, servise a vzdelávaní, ale aj pri budovaní správnych finančných návykov. „Budúcnosť vidím najmä na málo rozšírenom poli investovania, a to najmä pravidelného. Taktiež vo zvyšujúcej sa profesionalizácii, vyššej gramotnosti najmä samotných sprostredkovateľov a následne i klientov,“ naznačuje svetlú budúcnosť finančného sprostredkovania J. Beständig.

Zdroj : www.investujeme.sk