Inflácia – Štatistický úrad SR

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Štatistický úrad SR začiatkom januára vydal tlačovú správu, kde potvrdil priemernú infláciu nameranú za rok 2022 vo výške 12,8 % p.a. Rok predtým to bolo iba 3,2 % p.a. V praxi to znamená zdražovanie takmer vo všetkých segmentoch trhu. Infláciu pociťujú ako bežní obyvatelia, tak aj akciové spoločnosti, s.r.o., mestá a obce. Inflácia si pomaly bude ukrajovať z vašich úspor. Ak by klient držal na účte sumu 10 000,- € najbližších 5 rokov, pri priemernej inflácií 8 % p.a., vyzeralo by to nasledovne :

V nominále by klient stále videl sumu 10 000,- €, avšak reálne by jeho finančné prostriedky klesli o sumu 3409,18 €. Myslím, že stojí za zváženie kam dané prostriedky smerovať a ako ich ochrániť pred znehodnotením. Klienti majú dnes na výber z viacerých možností, či už ide o konzervatívne, zmiešané alebo dynamické investície. Ako riziko nevnímam to, že klienti investujú, ale to, že klient neinvestuje a necháva svoje peniaze „mŕtve“ na bežnom účte. Ak by klient dané finančné prostriedky zainvestoval do ETF a pod., s veľkou pravdepodobnosťou by dokázal ochrániť svoje peniaze pred infláciou.

Zdroj: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis/confirmation/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziw3wCLJycDB0NDMwszA0c_V0dLcwDPQy83U31C7IdFQHp6c-x/

Ďalšie články

Návrat hore
Scroll to Top