Generácia bez dôchodkového povedomia: Prečo Slováci narodení pred rokom 1975 čelia nižším dôchodkom?

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Občania Slovenskej republiky narodení v rokoch 1930 až 1975 vyrastali v období, kedy budovanie individuálneho dôchodku nebolo bežnou praxou. Spoliehali sa na systém štátneho dôchodku, ktorý im v tom čase sľuboval dostatok financií na dôstojný život v starobe. V tom období nemali potrebné informácie, takmer nikto sa nezamýšľal ako bude vyzerať štátny dôchodok o niekoľko desaťročí. Sociálny systém bol nejako nastavený, všetci sa spoliehali na to, čo povie štát.  Avšak, časy sa zmenili a dnešná realita je odlišná.

Dôchodkový systém bude prechádzať reformou a jeho stabilita nie je zaručená. Mladšia generácia, narodená po roku 1975, sa tak ocitá v unikátnej situácii. Na jednej strane má vďaka technologickému pokroku a globalizácii prístup k širokej škále investičných nástrojov, ktoré jej umožňujú budovať si vlastný dôchodok. Na druhej strane im chýbajú vlastné (20, 30, 40 ročné) vedomostné skúsenosti s investovaním.

Prečo je investovanie do dôchodkových rezerv dôležité pre ľudí narodených po roku 1975?

  • Vyšší dôchodok: Investovanie umožňuje zhodnotiť nasporené peniaze a dosiahnuť tak vyšší dôchodok, než aký by bol vyplatený z priebežného systému.
  • Ochrana pred infláciou: Investovanie chráni nasporené peniaze pred infláciou, ktorá znižuje ich hodnotu.
  • Nižší štátny dôchodok: Vzhľadom na demografický vývoj a starnutie populácie sa očakáva, že štátne dôchodky v budúcnosti klesnú. Investovanie umožňuje kompenzovať tento pokles a zabezpečiť si dostatok financií na dôstojný život.
  • Dlhšia životnosť: Dĺžka života sa neustále zvyšuje, čo znamená, že ľudia budú v dôchodku tráviť viac času. Investovanie umožňuje vytvoriť si dostatok financií na pokrytie výdavkov aj v tomto období.
  • Väčšia flexibilita: Investovanie umožňuje ľuďom kontrolovať svoje financie a rozhodovať sa o tom, ako ich chcú zhodnotiť.

Aj keď sa generácia narodená pred rokom 1975 ocitá v nevýhode oproti mladším ročníkom, stále existujú možnosti, ako si zlepšiť svoju dôchodkovú situáciu. Investovanie s pomocou svetových správcov investícií je jedným z efektívnych nástrojov, ako dosiahnuť vyšší životný štandard v starobe.

Tipy pre investovanie do dôchodku:

  • Začnite čím skôr: Čím skôr začnete investovať, tým viac času má váš kapitál na zhodnotenie.
  • Investujte pravidelne: Aj menšie, ale pravidelné investície dokážu priniesť značné výsledky v priebehu niekoľkých desaťročí.
  • Diverzifikujte svoje portfólio: Neinvestujte do jedného typu investičného nástroja, ale rozložte svoje investície do rôznych oblastí.
  • Vyhľadajte pomoc experta: Ak nemáte skúsenosti s investovaním, obráťte sa na svetového správcu investícií, ktorý vám pomôže s výberom vhodných investičných nástrojov.

Investovanie do dôchodku je dôležitým krokom k zabezpečeniu dôstojnej staroby. Generácia narodená po roku 1975 má jedinečnú možnosť využiť dostupné nástroje a investovať s pomocou svetových správcov. Vďaka tomu si môžete vybudovať dostatočnú finančnú rezervu a dosiahnuť tak vyšší životný štandard v starobe.

Spracoval PhDr. Michal Gábel – more than private banking

Ďalšie články

Návrat hore
Scroll to Top