Generácia bez dôchodkového povedomia: Prečo Slováci narodení pred rokom 1975 čelia nižším dôchodkom?

Občania Slovenskej republiky narodení v rokoch 1930 až 1975 vyrastali v období, kedy budovanie individuálneho dôchodku nebolo bežnou praxou. Spoliehali sa na systém štátneho dôchodku, ktorý im v tom čase sľuboval dostatok financií na dôstojný život v starobe. V tom období nemali potrebné informácie, takmer nikto sa nezamýšľal ako bude vyzerať štátny dôchodok o niekoľko desaťročí. Sociálny […]

Generácia bez dôchodkového povedomia: Prečo Slováci narodení pred rokom 1975 čelia nižším dôchodkom? Read More »