PSD3 – EÚ novinky pre SFA a PFA, je to iba upgrade PSD2?

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Smernica PSD3 (payment services directive 3) a jej vplyv na finančných sprostredkovateľov ( ďalej len PFA) a maklérske firmy ( ďalej len SFA) je nová legislatíva EÚ, ktorá plynule nadväzuje na smernicu PSD 2 a prináša ďalšie zmeny v regulácií na finančnom trhu so zameraním sa hlavne na platobné služby. Krátke zhrnutie o čom bola smernica PSD2 nájdete v mojom staršom článku https://michalgabel.sk/psd2-a-filip-v-praxi/.

Cieľom PSD3 je posilniť postavenie spotrebiteľov/klientov, zvýšiť bezpečnosť platieb a podporiť inovácie v oblasti platobných služieb. Smernica PSD3 sa priamo dotýka aj SFA a PFA, ktorí budú musieť splniť nové požiadavky. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

  • Povinnosť informovania: Finanční sprostredkovatelia budú musieť klientom poskytovať jasné a transparentné informácie o svojich službách a poplatkoch.
  • Povinnosť due diligence: Finanční sprostredkovatelia budú musieť vykonávať due diligence na svojich klientov, aby predišli praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
  • Povinnosť ochrany údajov: Finanční sprostredkovatelia budú musieť chrániť osobné údaje svojich klientov v súlade s GDPR
  • Ďaľšie povinnosti budem pridávať neskôr.

Pre SFA (a následne na PFA)  bude PSD3 znamenať nutnosť prispôsobiť sa novým regulačným požiadavkám a technologickým inováciám. Môžeme očakávať nasledujúce zmeny:

  • Investície do technológií: SFA budú musieť investovať do technologických infraštruktúr a procesov, ktoré im umožnia dodržiavať nové bezpečnostné štandardy stanovené v PSD3.
  • Rozvoj nových produktov a služieb: S rozšírením oblasti pôsobnosti a novými požiadavkami na ochranu spotrebiteľov budú SFA motivovaní inovovať finančné služby, ktoré budú zodpovedať novým regulačným požiadavkám a zároveň prinesú pridanú hodnotu pre svojich klientov.
  • Zvýšená konkurencia: Otvorenie trhu novým hráčom a väčšia transparentnosť vďaka PSD3 môže viesť k zvýšenej konkurencii v odvetví. Finanční sprostredkovatelia budú musieť nájsť spôsoby, ako sa prispôsobiť novým podmienkam a udržať si konkurenčnú výhodu.

Smernica PSD3 nadväzuje na smernicu PSD2, ktorá priniesla do regulácie platobných služieb viacero významných zmien. PSD2 zaviedla koncept otvoreného bankovníctva, ktorý umožňuje tretím stranám, ako sú fintech spoločnosti pristupovať k informáciám o bankových účtoch klientov s ich súhlasom. PSD3 ďalej rozvíja koncept otvoreného bankovníctva a zavádza aj regulácie tzv. expand more „nebankových poskytovateľov platobných služieb“

PSD3 by sa mala začať zaväzať v roku 2025, bude znamenať pre SFA zvýšené náklady a administratívnu záťaž. Na druhej strane, smernica môže pre PFA a SFA priniesť aj nové príležitosti. Otvorené bankovníctvo im umožňuje ponúkať svojim klientom inovatívne produkty a služby. Napríklad, môžu klientom pomôcť s porovnaním rôznych ponúk platobných služieb alebo im pomôcť s automatizáciou ich financií. Smernica je z môjho pohľadu upgradom smernice PSD2. Posilní postavenie spotrebiteľov, zvýši bezpečnosť platieb a podporí inovácie v oblasti platobných služieb.

Autor : Michal Gábel

Ďalšie články

Návrat hore
Scroll to Top