Čo sú ESG fondy a prečo sú pre investorov dôležité?

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Skratka ESG je zložená zo začiatočných písmen slov environmental, social a governance. Touto skratkou označujeme fondy združujúce firmy, ktorých podnikanie môžeme zjednodušene označiť ako zodpovedné a trvalo udržateľné. Každé z týchto písmen reprezentuje oblasť, v ktorej podnikanie firiem posudzuje ratingová agentúra.

E – Environmental (prekl. environmentálne) 

  •  sleduje sa napríklad, akú uhlíkovú stopu zanecháva spoločnosť, aký vplyv má jej podnikanie na klimatickú zmenu, do akej miery znečisťuje vodu a vzduch či ako má vyriešené odpadové hospodárstvo.

S – Social (prekl. spoločensky/sociálne) 

  •  v tejto oblasti sa hodnotenie zameriava na vzťahy so zákazníkom, spoločnosťou, ochranu a vzdelávanie zamestnancov, podnikovú kultúru či dodržiavanie pracovných noriem a celkové fungovanie spoločnosti.

G – Governance (prekl. riadiace/spravujúce) 

  • zreteľ sa kladie na štruktúru vedúcich orgánov spoločnosti, politickú angažovanosť, miera lobingu, transparentnosť finančných údajov, ale aj na to, či je firma spájaná s nelegálnou činnosťou alebo korupciou.

Prvé ESG fondy sa začali objavovať medzi rokmi 2010 – 2012. Dovtedy boli obdobné stratégie označované ako “etické”, pričom verzií “etických” stratégií bolo veľmi veľa – od pacifistických až po vyhľadávanie firiem s čisto ženským vedením.

Globálne pôsobiace firmy začali vnímať záujem klientov o produkty firiem, ktoré podnikajú zodpovedne, teda sú ohľaduplné k prírode aj spoločnosti. Investiční manažéri prišli s nápadom vyhľadávať takéto firmy a začali ich označovať skratkou ESG. A na zohľadňovanie trvalej udržateľnosti a zodpovednosti v podnikaní stále viac tlačí aj regulácia zo strany Európskej únie.
 Zohľadňovanie trvalej udržateľnosti a zodpovednosti v podnikaní stále viac tlačí aj regulácia zo strany Európskej únie.

Na to, aby sa dala prideliť značka ESG je potrebné splniť niekoľko kritérií. Výsledok ich splnenia je zverejnený v podobe ESG ratingu. Preto ak je klient zaťažený na ESG parametre, nemal by vynechať fondy s označením AAA a AA. Ide o TOP fondy v tejto kategorizácii.

Tak ako vo svete, aj na Slovensku sa investičná téma ESG stáva kľúčovou. Do roku 2025 totiž očakávame, že až 77 percent veľkých inštitucionálnych investorov prestane nakupovať aktíva, ktoré nebudú pri podnikaní zohľadňovať trvalú udržateľnosť. A to z pohľadu investorov znamená jediné – pokles ceny takýchto akcií a dlhopisov. Aj preto by malo byť ESG kritérium súčasťou rozhodovacieho procesu každého investora už dnes.

Aj na našom trhu máme k dispozícii fondy, ktoré zohľadňujú ESG – no nie všetky v rovnakej miere. Ak potrebujete so správnym výberom poradiť, obráťte sa na odborníka zo Swiss Life Select Slovensko. Optimálne poskladané portfólio vám pripraví tak, aby zohľadňovalo vaše investičné ciele a investičný horizont, čo je kľúčové pri budovaní finančnej nezávislosti a života podľa vlastných predstáv.

Zdroj : https://www.swisslifeselect.sk/cs/home/clanky/blogy/co-su-ESG-fondy-a-preco-su-pre-investorov-dolezite.html

Ďalšie články

Návrat hore
Scroll to Top