Zlato alebo podielové fondy/ETF ? Mýty a fakty

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Jednoducho povedané, rozhodnutie, či je výhodnejšie investovať do zlata alebo ETF fondov, závisí od viacerých faktorov, ako je Váš osobný cieľ, investičný horizont, rizikový profil a trhové podmienky. Článok je písaný bez predsudkov ku ktorejkoľvek možnosti. Tu sú niektoré aspekty, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní:

Cieľ investície: Ak je váš cieľ investície zabezpečiť sa proti inflácii, uchovávať hodnotu majetku a hľadať bezpečné útočisko, zlato môže byť atraktívna voľba. ETF fondy sú zasa väčšinou orientované na rast hodnoty investície a zisk. 

Riziko a stabilita: Zlato má dlhodobú povesť ako bezpečný prístav v čase ekonomickej neistoty alebo nestability. ETF fondy môžu mať vyššiu volatilitu v závislosti od typu aktív, do ktorých investujú. 

Diverzifikácia: ETF fondy často poskytujú prístup k rôznym aktívam, čo umožňuje investovať do rôznych odvetví a geografických oblastí. Zlato je jedno aktívum, čo znamená menej diverzifikácie v porovnaní s ETF fondmi. 

Náklady a likvidita: ETF fondy sú obchodované na burze a majú vyššiu likviditu, čo znamená, že môžete kúpiť a predať časti svojej investície kedykoľvek počas obchodných hodín. Zlato, na druhej strane, môže byť nákladnejšie držať a skladovať, a nemusíte mať  okamžitú likviditu. 

Daňové zaťaženie : Rozdielne krajiny majú rôzne daňové náležitosti pre investovanie do zlata a ETF fondov. Je dôležité zvážiť, ako sa daná forma investícií môže dotknúť Vášho daňového zaťaženia. Poslanci NR SR schválili 28.06.2023 reformu zdaňovania podielových fondov, kde fondy budú oslobodené od 19 % zdaňovania zo zisku. V praxi to znamená o 19 % vyšší zisk.

Historický výkon: Dobre sa pozrite na históriu výkonu zlata a ETF fondov, aby ste získali predstavu o ich predošlom vývoji a výnosoch

V mnohých prípadoch sa investori rozhodnú zahrnúť obidve aktíva do svojho portfólia, aby dosiahli lepšiu diverzifikáciu a zmiernili riziko. Dôležité je poradiť sa s finančným poradcom, ktorý Vám môže pomôcť zvážiť Vaše individuálne okolnosti a ciele, aby ste mohli urobiť najlepšie možné rozhodnutie v danom čase. 

Pre viac info sledujte moju stránku alebo v prípade otázok som k dispozícií. Kontakt nájdete v časti kontakty.

Ďalšie články

Návrat hore
Scroll to Top